گزارش کارورزی مکانیکی

سه‌شنبه 29 تیر 1395 ساعت 22:21
این گزارش کارآموزی بصورت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


دوره ی کارآموزی یک دوره ی 240ساعته کار عملی بوده که هر دانشجو پس از گذراندن تعداد واحد مشخص درسی باید این 2 واحد کار آموزی را پاس نماید این دوره ی 240 ساعته کار عملی به دانشجو کمک می کند تا نحوه کار خارج از حیطه ی درسی و برخورد با مشتری را بهتر احساس نماید و اطلاعات تئوری خود را با عمل مخلوط کرده و بر اطلاعات خود در مورد رشته اش بیفزاید  من نیز پس از گذراندن 55 واحد درس تئوری در تابستان 88 موفق به برداشت درس کار آموزی در شهر خود شده و در یکی از نمایندگی های مشغول به گذراندن این 2 واحد درسی عملی شدم کارآموزی من شروع شد و من نیز سعی می کنم اطلاعاتی را که در این دوره آموخته ام ر به صورت مختصر و کامل ارائه دهم نکته مهمی که می توان در نمایندگی آموخت نظافت محیط کار و نظم ورود م خروج افراد شاغل در آن محیط بوده که خود نشانه ی یک مجموعه سالم بوده که در مغازه  های بیرون این مسئله دیده نمی شود باز و بست گیربکس پراید باز کردن گیربکس و پائین آوردن آن از روی ماشین موقعی اتفاق می افتد که خود گیربکس مشکل داشته باشد مثلاً دنده های آن صدا دهد یا بد جا بخورد با نشتی روغن داشته باشد

فهرست مطالب

باز و بست گیربکس پراید

باز کردن صافی بنزین پراید

باز کردن ریل سوخت

نحوه ی فیلرگیری

نحوه انجام سرویس اولیه

نحوه تعویض انبار اگزوز

نحوه تنظیم خودرو برای کاهش سوخت

نحوه تعمیر یا تعویض مقاومت فن

نحوه بالانس کردن چرخ خودرو

باز کردن استپر موتور و تمیز کردن آن

نحوه ی تعویض شیشه جلوی خودرو پراید

نحوه تعویض سیم درب عقب

نحوه تعویض تسمه تایم


گزارش کارآموزی دبستان

سه‌شنبه 29 تیر 1395 ساعت 22:18

این گزارش کارآموزی بصورت Word و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد


دانلود پروژه کار آموزی دبستان


مقررات اداری مدرسه و محیط ظاهری آن اسناد مالی به موقع تنظیم و در دسترس باشد  از تنبیه بدنی جدا خوداری شود و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد مدیران مدارس و مجتمع ها ماهانه حداقل یکبار از کلاس های درس بازدید نموده و گزارش عملکرد را در دفتر بازدید معلمان ثبت می نمایند دفاتر کلاسی همکاران از لحاظ ثبت فعالیتها یاددهی یا دگیری و نمره گذاری و ثبت نتایج آزمایش ،منظم و مرتب است غیبت همکاران در اسرع وقت به کارشناس آموزش ابتدایی گزارش می گردد به مکاتبات اداری در وقت معین پاسخ داده شده و از مکاتبه با سایر ادارات بطور مستقیم جداً خوداری شود دریافت هر نوع وجه تحت عنوان کمک های درسی بدونه اجبار و در مقابل قبوض هدیه به مدرسه انجام گیرد و در غیر این صورت مدیر مدرسه جوابگو خواهد بود تمامی مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی ملزم به داشتن برنامه سالانه می باشند و پس از تهیه و تنظیم برنامه آن را در جلسات شورای مدرسه مطرح و به تصویب برسانندمدیران مجتمع ها باید ماهیانه جلسه ای با معاون آموزگاران و آموزگاران شاغل در مدارس تحت پوشش خودداشته باشند و صورت جلسات را پس از امضاٍ توسط حاضرین در جلسه در مرکز مجتمع بایگانی نمایند هر گونه اهمال و سستی همکاران و سهل انگاری و بی توجهی در انجام امورات آموزشی و پرورشی براساس شرح وظایفمحوله از هیچ شخص یا اشخاص مورد قبول نخواهد بود در صورتی که همکاران بعلت بیمار بودن یا مشکلات خانوادگی و یا به هر دلیل دیگر در مدرسه حضور نداشته باشند مدارس مجتمع و شهری توسط مدیران و معاونین آنها کلاس را اداره میکنند و از فرستادن دانش آموز به خانه جداً خوداری می کنند


کار آموزی آموزشگاه


فهرست مطالب


مقررات اداری مدرسه و محیط ظاهری آن


از نظر امکانات ورزشی و سرویس بهداشتی


از نظر نیروی انسانی


وظایف معلمان


وظایف مدیر


محاسن طرح درس


گزارش عملیاتی از روند تدریس


اجرای بندهای عملی فرآیند یاد دهی یادگیری


طرح درس


دانلود گزارش کارآموزی در دبستان